topbannernb

imageimageimageimage

เผยแพร่ผลงานครู

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดนาบุญจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผอ.ประดิษฐ์  ปาเลย์เป็นประธานในพิธี

 

2