topbannernb

imageimageimageimage

 

boss1 copy
nameboss

bn-news act

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี60

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี60

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดนาบุญได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นการแสดงถึงความกตัญญููกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต และเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามให้สืบต่อไป ชมภาพเพิ่มเติม                

Administrator - avatar Administrator 25 Jan 2018 Hits:510 ข่าวกิจกรรม

Read more

กิจกรรมวันแม่ ปี60

กิจกรรมวันแม่ ปี60

ผอ.ประดิษฐ์  ปาเลย์ พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมนักเรียนด้านความกตัญญูต่อแม่และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์                

Administrator - avatar Administrator 25 Jan 2018 Hits:427 ข่าวกิจกรรม

Read more

กิจกรรมอบรมSTEM

กิจกรรมอบรมSTEM

  เมื่อวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนข้าราชการครูโรงเรียนวัดนาบุญ จำนวน 12 คน เข้าอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ตามโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยระบบทางไกล ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนปทุมวิไล                        

Administrator - avatar Administrator 07 May 2017 Hits:490 ข่าวกิจกรรม

Read more

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

เมื่อวันที่ 8 -11 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนวัดนาบุญ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี โดยเน้นหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด เพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต การประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา คือ การทำให้คนเป็นคนดี มีประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ  

Administrator - avatar Administrator 28 Mar 2017 Hits:548 ข่าวกิจกรรม

Read more

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัดนาบุญ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2559 ณ ห้องอัจฉริยะ ในการอบรมครั้งนี้เป็นการทบทวนการใช้ Application เพื่อการบริหารจัดการเรียนรู้ การใช้ Moduleต่าง ๆ บนเว็บไซต์ DLIT และเพิ่มเติมการใช้ Google site โดยให้ครูทุกคนจัดทำเว็บไซต์เพื่อใช้จัดการเรียนรู้

Administrator - avatar Administrator 28 Mar 2017 Hits:597 ข่าวกิจกรรม

Read more

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้น2

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้น2

เจ้าหน้าที่จากสถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มาเป็นวิทยาการให้ความรู้แก่นักเรียนยุวเกษตร เกี่ยวกับการเพาะถั่วงอกอินทรีย์ ในวัสดุเหลือใช้ ระหว่างวันที่ 12 - 16 กันยายน 2559

Administrator - avatar Administrator 28 Mar 2017 Hits:628 ข่าวกิจกรรม

Read more

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้น

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้น

เจ้าหน้าที่จากสถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี มาให้ความรู้แก่นักเรียนยุวเกษตรในการเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้น เกี่ยวกับการเพาะเห็ดในตะกร้าและการปลูกฝักไฮโดรโปนิกส์ ในระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559  

Administrator - avatar Administrator 28 Mar 2017 Hits:581 ข่าวกิจกรรม

Read more

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี59

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี59

  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559  โรงเรียนวัดนาบุญจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยครูกฤษณพล อ่ำจิตร และครูนิวัฒน์ สุรันนา นำตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6  เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน เยาวชน และบุคคลในชุมชนเห็นถึงพิษร้ายของยาเสพติดที่มีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ                    

Administrator - avatar Administrator 26 Jun 2016 Hits:803 ข่าวกิจกรรม

Read more

กิจกรรมไหว้ครู ปี2559

กิจกรรมไหว้ครู ปี2559

  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดนาบุญ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559  เป็นการแสดงถึงความกตัญญููกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต และเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามให้สืบต่อไป ชมภาพเพิ่มเติม                          

Administrator - avatar Administrator 26 Jun 2016 Hits:737 ข่าวกิจกรรม

Read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา

นายประดิษฐ์  ปาเลย์  ผอ.โรงเรียนวัดนาบุญ  นำคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน  ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหา 2558  เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และให้ลูกๆ ได้แสดงความรักต่อแม่ ระลึกถึงพระคุณแม่  มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี รวมทั้งมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมวิชาการ “วันแม่แห่งชาติ”อ่านต่อ...

Administrator - avatar Administrator 13 Aug 2015 Hits:1217 ข่าวกิจกรรม

Read more

กิจกรรมรับการประเมินประกันคุณภาพภายใน

กิจกรรมรับการประเมินประกันคุณภาพภายใน

เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558  โรงเรียนวัดนาบุญรับการประเมินประกันคุณภาพภายในจากคณะกรรมการฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย มีทั้งคำชมและคำแนะนำจากคณะกรรมการฯ พร้อมนำไปปรับปรุงต่อไป                

Administrator - avatar Administrator 31 Jul 2015 Hits:836 ข่าวกิจกรรม

Read more

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

วันพุธที่ 27 และ พฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2558  โรงเรียนวัดนาบุญได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา  โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและบุคคลในชุมชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์วัดนาบุญ                

Administrator - avatar Administrator 31 Jul 2015 Hits:867 ข่าวกิจกรรม

Read more

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดนาบุญจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยจัดให้ผู้กำกับ รองผู้กำกับ และลูกเสือ เนตรนารี ร่วมเดินสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศว่าตนเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง                                      

Administrator - avatar Administrator 06 Jul 2015 Hits:895 ข่าวกิจกรรม

Read more

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนวัดนาบุญจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน เยาวชน และบุคคลในชุมชนเห็นถึงพิษร้ายของยาเสพติดที่มีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ                      

Administrator - avatar Administrator 06 Jul 2015 Hits:809 ข่าวกิจกรรม

Read more

กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนวัดนาบุญจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558  ให้ศิษย์ทุกคนได้แสดงความคารวะยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตนรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มานะอดทน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จุดหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้                   

Administrator - avatar Administrator 06 Jul 2015 Hits:887 ข่าวกิจกรรม

Read more

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลICTในสถานศึกษา

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลICTในสถานศึกษา

  เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดนาบุญจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  เพื่อให้บุคลากรสามารถนำ ICT มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน ณ ห้องอัจฉริยะ โรงเรียนวัดนาบุญ  ในการอบรมนี้เน้นให้บุคลากรสามารถสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นและนำไปทดลองใช้กับผู้เรียน                

Administrator - avatar Administrator 07 Jan 2015 Hits:1015 ข่าวกิจกรรม

Read more

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

  โรงเรียนวัดนาบุญ จัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช "วันพ่อแห่งชาติ ปี 2557"  โดยมีผอ.ประดิษฐ์  ปาเลย์เป็นประธานในพิธี

Administrator - avatar Administrator 07 Dec 2014 Hits:1045 ข่าวกิจกรรม

Read more

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี

  นายสมนึก หอมหวล ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาบุญ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๗ อันเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทานกำเกิดลูกเสือไทย ในวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ลานโดมโรงเรียนวัดนาบุญ

Administrator - avatar Administrator 26 Nov 2014 Hits:1098 ข่าวกิจกรรม

Read more

กิจกรรมค่ายวิชาการ

กิจกรรมค่ายวิชาการ

    โรงเรียนวัดนาบุญ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 - 24 กันยายน 2557 โดยมีผอ.ประดิษฐ์  ปาเลย์ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   

Administrator - avatar Administrator 24 Sep 2014 Hits:1819 ข่าวกิจกรรม

Read more

กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ตามแนววิถีพุทธ

กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ตามแนววิถีพุทธ

    โรงเรียนวัดนาบุญจัดกิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ตามแนววิถีพุทธ ทุกวันศุกร์ มีตัวแทนนักเรียนกล่าวนำสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

Administrator - avatar Administrator 20 Aug 2014 Hits:1126 ข่าวกิจกรรม

Read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

    โรงเรียนวัดนาบุญ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 นำโดยผอ.ประดิษฐ์  ปาเลย์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Administrator - avatar Administrator 13 Aug 2014 Hits:1193 ข่าวกิจกรรม

Read more